Home Contact Sitemap Zoek
Fr De En

Welkom op de website van het Vast Comité van Toezicht
op de politiediensten, kortweg Comité P

Het Comité P dat werd opgericht in 1991 vanuit de behoefte van het federale parlement om te beschikken over een extern controleorgaan op de politie, is daadwerkelijk van start gegaan medio 1993.

Door de vele toezichtsonderzoeken en onderzoeken naar klachten die de Dienst Enquêtes van het Comité P verricht, heeft het Comité P een beeld van de actuele werking van de politie. Dit beeld, aangevuld met informatie uit talrijke andere bronnen, stelt het Comité P in staat om een observatoriumfunctie van de politiewerking uit te oefenen ten behoeve van het federale parlement.

U kunt op de website informatie vinden over de jaarverslagen en andere publicaties van het Comité P.

Het Comité P oefent zijn opdracht uit via verschillende kanalen, onder meer door klachten van burgers te onderzoeken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het Comité P geen ombudsfunctie vervult en niet is opgericht om individuele problemen van klagers met de politie op te lossen.

Als u problemen heeft met een politiedienst of klacht wenst in te dienen, kunt u voor meer informatie ter zake de rubriek U heeft een klacht raadplegen.